Blog

Gümrük Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

gümrük bakanlığı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ

SINAV DUYURUSU

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, 2014 ve 2015 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylarda sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 21-25 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2, 3 ve 4 katı ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş, yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek ve pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle isçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B-ÖZEL ŞARTLAR:

1- İş Analisti: (1 kişi- Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

İş biriminin ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcı gereksinimlerinin, iş süreçlerinin Analiz dokümanlarını hazırlamak,

Teknik analiz, teknik tasarım, veri tabanı tasarımı ve mimari altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek,

Analitik sorgulama ve problem çözme becerisi yüksek,

Object Oriented Programlama ve Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojileri Net Framework, ASP.NET, C# Wcf, Wpf, MVC, Entity Framework, Java programlama konusunda tecrübeli olmak,

Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

İlişkisel veri tabanları ile iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

UML ve tasarım kalıpları konularında bilgili ve deneyimli olmak, Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli ve iletişime açık olmak,

İş akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımları kullanma deneyimi olan (Ör:Visio, Smartdraw),

Yoğun iş temposu ve esnek mesai saatleri içerisinde çalışabilir olmak,

Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak.

Tercihen;

Yurtiçi üniversitelerin İngilizce eğitim veren ilgili bölümlerinden birinden mezun olmak,

İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

5 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak. (İş Analisti)

2- Veri Tabanı Programlama: (1 kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

Oracle , MSSQL veri tabanlarında ile ilgili ileri seviyede bilgiye sahip olmak,

Oracle, MSSQL konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgili olmak,

İleri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

Veri tabanı sistemleri yönetimi, Veritabanı cluster kurulum (Cok Node’lu mimari),

Yedekleme, sorun giderme operasyonları, Performance/SQL Tuning, konusunda deneyimli olmak,

Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.

Tercihen:

Üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak. (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Fizik ve ilgili bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.)

Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı programlama üzerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

3- Ağ Sistemleri Uzmanı (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

Bilişim sistemleri iletişimi konusunda 5 yıl tecrübeli olmak,

Cisco CCNP-RS sertifikasına sahip olmak,

En az 2500 kullanıcılı ve 5 omurga, 2 core router, 120 kenar anahtar ve birden fazla WAN bağlantısı olan bir kurum veya kuruluşun ağ kurulum ve yönetimini yapmış olmak,

NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun en az 100 kullanıcılı IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak,

Wireless ve LoadBalancer teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulum ve işletim yapmış olmak,

Cisco Nexus 5000 / 7000 serisi switchler, Cisco ASR-1000 / 7200 Serisi Router’lar ve Cisco VOIP çözümleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

VPN teknolojileri, MPLS ve Dinamik Routing protokolleri ve uygulaması konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen:

Cisco CCIE-RS sertifikasına sahip olmak,

IPv6 adresleme, routing ve tünelleme konularında bilgi sahibi olmak,

Aruba wireless sistemleri kurulum ve işletimi yapmış olmak,

F5 Load Balancer kurulum ve işletimi yapmış olmak.

Sertifika talep edilmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmesi talep edilecektir.

4- SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) Uzmanı (1 kişi-Tam zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

CEH Sertifikası sahibi olmak,

Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,

Bilgi Güvenliği konusunda Çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları konusunda bilgi sahibi olmak,

PRTG Network Monitor, Coslat, Cisco ISE gibi güvenlik programlarını bilmek tercih sebebidir.

C# , .Net , Oracle, SQL konularında bilgi sahibi olması tercih sebebidir.

Network konusunda bilgi sahibi olmak,

Kablosuz ağ yönetimi (tercihen ARUBA) konusunda bilgi sahibi olmak,

SOME konusunda en az 1 yıl tecrübeli olmak,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

5- Yazılım Geliştirmede İleri Seviyede Yazılım Uzmanı: (2 kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)

Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim Net Framework, ASP.NET, C# Wcf, Wpf, MVC, Entity Framework, LINQ ile geliştirilen projelerde uygulama geliştirmiş olmak,

İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

WebServis (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve WCF (Windows Communication Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak,

.NET Entity Framework, ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,

HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XML, LINQ konularında uygulama geliştirmiş olmak,

Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak, – Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi sahibi olmak

Kurumsal Entegrasyon Servis platformu (ESB) ve XML Gateway mimari konusunda bilgi sahibi olmak.

SOA Mimarisi, XML web servisleri, web servisleri güvenliği ve harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,

UML ve tasarım kalıpları konularında bilgili ve deneyimli olmak,

Android ve iOS platformuna sahip mobil cihazlar için uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

7/24 Sistem ve bakım yönetimi yapmış olmak,

Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

Aşağıda belirtilen sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

MCPD (Microsoft Certified Proffessional Developer)

MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications

Windows 8 işletim sistemi özellikleri ve uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak, Tercihen;

Yurtiçi üniversitelerin İngilizce eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği programlarından birinden mezun olmak.

7 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

Oracle Database Administration konusunda Eğitim, Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

Ms Project konusunda Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

Süreç Yönetimi konusunda Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

Proje Yönetimi konusunda Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

Yazılım Uzmanlığı C#-ASP.NET, ADO.NET konularında Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

Yazılım testi konusunda kurumsal firmalarda iş deneyimi olmak,

Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojileri Net Framework, ASP.NET, C# Wcf, Wpf, MVC, Entity Framework, Java ve nesneye yönelik programlama konusunda tecrübeli olmak,

SoapUI ile web servis testleri gerçekleştirmiş olmak,

Yerli/yabancı firmalarla yazılım testi dış kaynak anlaşmaları yapma konusunda tecrübeli olmak,

Test araçları ve yazılım test otomasyonu konusunda tecrübeli olmak,

ISQTB(International Software Testing Qualifications Board) ileri seviye Test Analisti sertifikasına sahip olmak,

Planlama ve koordinasyon yeteneğine sahip olmak,

Analiz dokümanlarından yola çıkarak projelerin test senaryolarını hazırlama yeteneğine sahip olmak,

Hazırlanan test senaryolarına uygun şekilde test sürecini (fonksiyonel, performans, yük, güvenlik, vb.) gerçekleştirmek, test sonuçlarında oluşan hataların çözümlenme sürecini takip yeteneğine sahip olmak,

İş biriminin ihtiyaçları doğrultusunda iş birimlerine kullanıcı kabul testlerinin tasarımı ve hazırlanması sürecinde tecrübeli olmak,

Projelerin test planlarını hazırlamak, testlerin takip ve koordinasyonu konusunda tecrübeli olmak,

UML ve tasarım kalıpları konularında bilgili ve deneyimli olmak,

İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak, Tercihen;

Yazılım Test Süreci konusunda Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

5 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

7- Sistem Uzmanı (2 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)

En az 5.000 aktif kullanıcıya sahip; Active Directory, SCCM ve Exchange ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 5 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,

Microsoft Windows sunucu ailesi (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 ) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

Microsoft Exchange 2010-2013 ve Microsoft Lync Server. çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi ( Windows 7, Windows 8, Windows 10 ) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme konusunda tecrübeli olmak,

Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,

Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

Sunucu donanımları ve yapılandırması ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,

İmajlama konusunda bilgi sahibi olmak,

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olduğunu belgelemek,

Microsoft® Certified Technology Specialist: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager,

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Bilişim sistemleri konusunda en az 8 yıl tecrübeli olmak,

ITIL sertifikasına sahip olmak,

Network konusunda bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.

Sertifika talep edilmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmesi talep edilecektir.

8- Yazılım Takım Lideri ve Çözüm Mimarı: (2 kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı)

Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim Net Framework, ASP.NET, Java konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

C# Wcf, Wpf, MVC, Entity Framework ile uygulama geliştirme olmak,

Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak(Sadece Yazılım Takım Lideri),

Servis Odaklı Mimari (SOA), Olay Odaklı Mimari (EDA), Kurumsal Entegrasyon (EAI), İş Süreçleri Yönetimi (BPM), Kurumsal Mimari (EA), Süreç Zekası (PI) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ARIS modelleme platformu ile iş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak; tercihen bu konuda eğitim almış olmak,

BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak,

“In-Memory Processing” Teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Herhangi bir uluslararası ticari yazılım tedarikçisi tarafından sağlanan kurumsal entagrasyon platformu (ESB-Enterprise Service Bus) ile geliştirilen en az 3 farklı projede görev almış olmak. Tercihen “webMethods ESB” ürünü ile proje geliştirmiş olmak,

Operasyonel çok paydaşlı birden fazla ulusal kamu projesinde görev almış olmak ve Yazılım projelerinden takım lideri, proje müdürü pozisyonlarında çalışmış, ilgili pozisyondaki bilgi ve deneyime sahip olmak,

Orta Katman Çözümleri üzerine özellikle Oracle ürünlerinin kullanıldığı en az 5000 kullanıcılı bir kamu veya kurumsal büyük ölçekli projelerde çalışmış olmak,

Xml, XSLT, XSD konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Enterprise Service Bus, Xml web servisleri, harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL,PL/SQL,T-SQL bilgisine sahip olmak,

HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XML, LINQ, ASP.Net Web Api dinamik tek sayfa web uygulamaları konularında uygulama geliştirmiş olmak,

Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

Süreç yönetim araçları (MS. Project, Microsoft TFS, JIRA ya da IBM Rational) ve uygulama yaşam dongusu (Application Lifecycle Management, ALM) konusunda deneyimli olmak ve bunlardan en az birini belgeleyebilmek (deneyim sahibi olmak)

Visual Studio ve IIS uzerine eklenti yazma bilgi ve deneyimine sahip olmak,

PMP (Project Management Professional) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek (Sadece Yazılım Takım Lideri),

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak,

Microsoft Sharepoint geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

Aşağıda belirtilen sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

MCPD (Microsoft Certified Proffessional Developer),

MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications,

MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Application Lifecycle Management,

CMMI 3 seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde en az 3 (üç) yıl Proje Yöneticisi olarak iş tecrübesine sahip olduğunu belgelemek,

Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

7/24 Sistem ve bakım yönetimi yapmış olmak,

Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

Windows 8 İşletim Sistemi özellikleri ve uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak,

Tercihen:

Uluslararası bir kuruluştan “Enterprise Applications Integration – Professional” sertifikasına sahip olmak,

Yurtiçi üniversitelerin İngilizce eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği programlarından birinden mezun olmak,

İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

10 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

9- Veri Tabanı Yöneticisi: (1 kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı)

Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Oracle Database 11g Certified Professional sertifikasına sahip olmak,

Oracle Veri tabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Oracle Dataguard konfigürasyon ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak,

İleri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

Veri tabanı sistemleri yönetimi, Veri tabanı cluster kurulum (Cok Node’lu mimari),

Yedekleme, sorun giderme operasyonları, Performance/SQL Tuning, konusunda deneyimli olmak,

Sistemlerin sürekliliği konusunda tecrübeli (RAC, RAID, standby) en az 5 yıl deneyimli olmak,

Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.

Tercihen:

Üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.)

OCT Belgesine sahip olmak,

Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 10 yıl çalışmış olmak.

10- Sunucu ve Veri Depolama Yöneticisi (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı)

En az 10.000 kullanıcılı bir sistemde aşağıdaki maddelerde belirtilen alanlarda toplam beş (5) yıl ve üzeri çalışmış olmak,

EMC ve Hitachi Storage sistemleri yönetebilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Disk depolama sistemleri protokolleri (FC, SAN, NAS, ISCSI, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

EMC Datadomain yedekleme donanımı ve Networker yedekleme yazılımı sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, RHCE (Red Hat Certified Engineer) sertifikası sahibi olmak,

MS Windows Server ( 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2), işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, The Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure sertifikasına sahip olmak,

Vmware ve Hyper-V sanallaştırma platformları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, VMware Certified Professional 5 (VCP ) ve üzeri, ile MCITP: Virtualization Administrator sertifikasına sahip olmak,

HP Proliant ve Blade serisi sunucu ailesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Cisco ve Brocade SAN sistemleri yönetebilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Takım çalışmasına yatkın olmak.

11- Bilgi Güvenliği Yöneticisi (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı)

Antivirüs, Antispam, Güvenlik Duvarı, Saldırı Önleme Sistemi, İçerik Filtreleme yazılımı gibi bilgi güvenliği ürünlerinin kullanıldığı, en az 5000 aktif kullanıcıya sahip Active Directory ortamında bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) veya Certified Information Systems Auditor (CISA) sertifikasına sahip olmak,

Certified Ethical Hacker (CEH) (v8 ve üstü) veya GIAC Penetration Tester (GPEN) sertifikasına sahip olmak,

Microsoft ve Linux işletim sistemleri ve güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Yük Dengeleyici (Load Balancer), 802.1x konularında bilgi sahibi olmak,

Checkpoint Firewall, Imperva WAF/DBF ile McAfee URL Filtreleme, McAfee IPS ürünleri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

Check Point Certified Security Expert (CCSE) (R76 ve üzeri), Imperva Database Security Specialist (IDSS), Imperva Web Security Specialist (IWSS) ve Intel Security Certified Product Specialist NSP sertifikalarından en az birine sahip olmak,

Bilgi Güvenliği Süreçleri, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Penetrasyon / Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Merkezi iz kaydı (log) yönetimi, SIEM konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

Problem çözme ve analitik düşünce yeteneğine sahip olmak,

Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen:

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak,

Check Point Certified Security Expert (CCSE) (R76 ve üzeri), Imperva Database Security Specialist (IDSS), Imperva Web Security Specialist (IWSS) ve Intel Security Certified Product Specialist NSP sertifikalarından en az birine sahip olmak,

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security ve/veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

ISO 27001 Baş Denetçi sertifikasına sahip olmak,

Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak, (ISO 27001, COBIT, ITIL vb.)

IPv6 adresleme, yönlendirme ve tünelleme konularında bilgi sahibi olmak.

C – İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır.

İstenilen Belgeler:

Başvuru formu (Fotoğraflı)

Özgeçmiş

Referans mektubu (daha önce görev yapmış olduğu yerlerden alınacak)

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.) (Sınava çağrılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır.)

Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Şekli ve Tarihi:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber, başvuruları 08-22 Şubat 2016 tarihleri arasında en geç mesai bitimine kadar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km Kat:5 Oda No:522 Çankaya /ANKARA

D BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli

E – BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak aday listesi www.gtb.gov.tr sitesinde 10 Mart 2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

F – SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınavda adaylara aşağıda belirtilen konulardan teori ve uygulama soruları sorulacaktır.

Yazılım Mühendisliği,

Proje Yönetimi,

Veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,

Programlama Dilleri (C#, C++ veya Java),

ASP.net gibi web tabanlı uygulama,

Bilgisayar Ağları,

Bilgi Güvenliği,

İşletim Sistemleri,

Yazılım mimarisi,

Uygulama (Komisyon adaylardan bilgisayar başında kodlama yapmasını isteyebilecektir. Bu uygulamada adayın algoritmayı doğru olarak kodlaması, yazılım dilinin kütüphanelerini ve teknolojilerini kullanması, nesne tabanlı programlama bilgisi, test güdümlü programlama bilgisi ve kod kalitesi (refactoring ve tasarım kalıplarının uygulanması) ve veri tabanı bilgisi ölçülecektir,

Pozisyonla ilgili diğer konular.

G- SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır.

H – SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.gtb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

I- ÜCRET

Aşağıdaki tabloda da belirtilen pozisyonlar için; tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katı (8.668,06 TL), üç katı (13.002,09 TL ) ve dört katı (17.336,12 TL) olarak belirlenmiştir.

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İlan Sıra No

Alınacak Kişi Sayısı

Ünvan

Ücret

Açıklama

1

1

İş Analisti

2 Kat

Sözleşme ücret tavanının iki katı

2

1

Veri Tabanı Programlama

2 Kat

Sözleşme ücret tavanının iki katı

3

1

Ağ Sistemleri Uzmanı

2 Kat

Sözleşme ücret tavanının iki katı

4

1

SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) Uzmanı

2 Kat

Sözleşme ücret tavanının iki katı

5

2

Yazılım Geliştirmede İleri Seviyede Yazılım Uzmanı

3 Kat

Sözleşme ücret tavanının üç katı

6

1

Yazılım Güvenlik/Test Yöneticisi

3 Kat

Sözleşme ücret tavanının üç katı

7

2

Sistem Uzmanı

3 Kat

Sözleşme ücret tavanının üç katı

8

2

Yazılım Takım Lideri ve Çözüm Mimarı

4 Kat

Sözleşme ücret tavanının dört katı

9

1

Veri Tabanı Yöneticisi

4 Kat

Sözleşme ücret tavanının dört katı

10

1

Sunucu ve Veri Depolama Yöneticisi

4 Kat

Sözleşme ücret tavanının dört katı

11

1

Bilgi Güvenliği Yöneticisi

4 Kat

Sözleşme ücret tavanının dört katı

Toplam

14

Duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Özel Şartlar İçin) Telefon: 449 11 00

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Başvuru Ekranı İçin)

Telefon: 4491122

www.gtb.gov.tr

0

Thomas’ın başarı hikayesi

Thomas A. Edison seen here in 1929 holding a replica of his first lamp.
Thomas’ın başarı hikayesi, başarısızlığı tecrübe etmiş herhangi birini motive edebilecek hikayelerden biridir. Thomas lambayı icat etmeden evvel 999 kez başarısızlığa uğramış, ancak 1000. girişiminde başarılı olmuştur. İnsanlar ona, her seferinde çuvalladığın halde nasıl hala devam edebildiğini sorduklarında Thomas onlara; buluşunun çalışmadığı her seferinde kendisine, bir lambanın nasıl icat edilemeyeceğini bulduğunu söylemiş. Gördüğünüz üzere, başarısızlık birden fazla sefer karşınıza çıksa da vazgeçmeyerek başarıya ulaşmanın öyküsü Thomas Edison tarafından oldukça güzel yazılmış.

0

Yıllık izne Çıkacaklar Yıllık İzinde Çalışmayın!

Screenshot_1

Bütün çalışanların izinlerinde amaç dinlenmeleri ve enerjileri toplayarak işe başlamalarıdır. Bu sebeple yıllık ücretli izin süresince çalışanların başka iş veya işyerlerinde çalışmaları da yasaktır. Şayet, yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. Ayrıca, işveren, isterse bu personelin hizmet akdini, 4857 sayılı iş Kanunu’nun 25/II-(e) bendi uyarınca tazminatsız olarak feshedilebilir. Bu bedenle yıllık izne çıkacaklar aman dikkatli olun kaş yapayım derken göz çıkartmayın.

0

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

avukat nehirce
SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Bakanlığımız merkez teşkilatında (Ankara) istihdam edilmek üzere, 17/10/2015 tarihli 29505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre, Bakanlığımızda boş bulunan 6. dereceli 10 (on) adet Avukat kadrosuna sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

Atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı kadar aday giriş sınavına çağrılacaktır. Sınava katılabileceklere ilişkin liste, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan KPSS P3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere düzenlenecektir. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

1) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi (18/12/2015) itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Başvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

d) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 05 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

e) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinde en az (C) düzeyinde puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan bu puana denk bir puan almış olmak.

2) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı başvuruları 07/12/2015 tarihinde başlayacak 18/12/2015 tarihi mesai bitimi (saat 17:00) itibariyle sona erecektir.

Başvurular, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sayfasından (www.enerji.gov.tr) veya doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA) temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda üçüncü maddede belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu 1. maddede belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet sayfasında 24/12/2015 tarihinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Giriş sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren 3 gün içerisinde itiraz edilebilir.

3) BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

a)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sayfasından (www.enerji.gov.tr) veya doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Sınav Başvuru Formu,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

c) Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,

d) 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

e) KPSSP3 sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

f) YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi,

g) Özgeçmiş, (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet sayfasında yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)

Yukarıda listelenen belgelerin son başvuru süresine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. (b) ve (c) bentlerinde istenilen belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Personel Dairesi Başkanlığı tarafından da onaylanabilir.

4) SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, 26-27-28 Ocak 2016 tarihlerinde Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası E Blok 2 no’lu toplantı salonunda yapılacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav konuları şunlardır;

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Hukuk, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

5) DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Adaylar giriş sınavı komisyonu tarafından 4. Maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi için 50 (elli) puan, (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için giriş sınavı komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Bu sıralama sonucunda, 10 (on) asıl aday ile 5 (beş) yedek aday belirlenir.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın “www.enerji.gov.tr” internet sayfasından ilan edilmek suretiyle duyurulur. Sınavı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Bakanlığın “www.enerji.gov.tr” internet sayfasından yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler – Çankaya/ANKARA

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: (0312) 222 41 59 – (0312) 212 64 20/7306 – 7501

0

Sunumun Özellikleri Nelerdir? Etkili Sunum Teknikleri

slide_1

Sunum, okuma, yazma, dinleme, konuşma ve araştırma yeteneklerinin tümünü içeren, belirli bir amaca yönelik yapılan açıklamalardır. Eğitimin her düzeyinde ve de meslek hayatında, bilgilendirme, eğitim, tartışma ve satış amaçlı yapılabilen sunumlar, sunumu yapan kişinin iletişim kabiliyetinin değerlendirildiği bir durumdur. Etkili bir sunum ile birlikte kişinin istediği sonucu elde etmesi, düşüncelerini kabul ettirmesi kolaylaşır.

Etkili bir sunum, dikkatli kullanılan sözel ve yazılı ifadeleri, anlamlı beden dilini, teknolojik görsel ve işitsel araçların yardımını da içerir. Bunun yanında sunumu yapan kişinin kendinden emin, saygılı, ikna edici bir dile ve doğru yönlendirici bilgilere sahip olması gerekir.

Başarılı olması istenen bir sunum hazırlamadan önce sorulması gereken birkaç soru vardır.

• Sunumda paylaşılmak istenen bilgi nedir?
• Bu bilgi neden paylaşılmak isteniyor?
• Bu bilgi kimler ile paylaşılmak isteniyor?
• Bu bilgi tam olarak nerede paylaşılmak isteniyor?
• Bu bilgi hangi zaman aralığında paylaşılmak isteniyor?
• Bilgiyi paylaşırken hangi destekleyici araçlar kullanılmalı?

Bu sorular sorularak sunum öncesi, sunumun amacı belirlenir, planlaması yapılır, sunumun yapılacak yer ve zaman belirlenir, teknik araçlara ihtiyaç olup olmadığı belirlenir ve sunumun muhatabı insanlar hakkında bilgi edinilir. Sunumun amacı dinleyiciyi doğru bilgilendirmek, ikna etmek, etkilemek ya da eğlendirmek olabilir.

Sunumun hazırlanması evresinde de dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır; öncelikle sunumun taslağının oluşturulması daha sonradan amaçta yer alan konudan uzaklaşılmamasına yardımcı olur. Hazırlanan taslaklardan, daha iyi bilgilendirilmesi amacıyla dinleyicilere de verilebilir. Sunum yapılan yer, zaman ve de süre önemlidir. Konuşmacı kendini bu şartlara uygun hale getirmelidir.

Sunum sırasında kullanılacak teknik donanımı da kontrol ettikten sonra sıra sunumun hazırlanmasına gelir. Etkileyici bir sunum 3 ana hattan oluşur, herkesin dikkatini çekebilecek, ilgi uyandıracak anlamlı bir ‘Giriş’ bölümü, sunumun ana vurgusunu oluşturan bilgiyi açık ve net bir şekilde ifade eden bir ‘Gelişme’ bölümü ve son olarak sunumda anlatılanları özetleyen ve bir nihayete erdiren ‘Sonuç’ bölümü. Giriş bölümü, çok fazla bilgiden ve karmaşık ifadelerden uzak olmalıdır, zira dinleyici daha en başında ilgisini kaybedebilir. Ayrıca giriş bölümünde, verilecek bilgilerin dinleyici için değerli olacağının altı çizilmelidir. Gelişme bölümü, bir sunum belkemiğini oluşturur, bu sebeple bu bölümde sunuma inandırıcılık kazandıracak destekleyici veriler eklenmelidir. Bu destekleyici veriler, konu hakkındaki istatistikler, fotoğraflar, öyküler olabilir. Sonuç bölümünde, paylaşılan bilginin ana hatları son bir kez dinleyiciye hatırlatılmalı ve giriş bölümü ile bir bağ kurulmalıdır.

Sunumun etkili olması kadar sunan konuşmacının da etkili olması çok önemlidir. Sunum hazırlandıktan sonra konuşmacının kendini de hazırlaması gerekir. Bunun için, vücut dilini oluşturan mimik, el ve kol hareketleri, ayna karşısında yapılan bir provayla izlenebilir. Ayrıca sunuma hazırlanırken acele etmemek, bu konuya gereken zamanı vererek yeterince çalışmak, bilgileri iyice sindirmek gerekir.

KAYNAK:Makaleler.com

0

Yarını Bugünden Belirleyin!

Block Plane and other Carpentry tools on Teak Wood Plank in Carpenter Workshop
Yaşlı bir marangozun emeklilik çağı gelmişti. İşveren müteahhidine, çalıştığı konut yapım işinden ayrılarak eşi ve büyüyen ailesi ile birlikte daha özgür bir yaşam sürmek tasarısından söz etti. Çekle aldığı dolgun ücreti, elbette özleyecekti. Ne var ki, emekli olması gerekiyordu.

Müteahhit, iyi işçisinin ayrılmasına üzüldü ve ondan, kendine bir iyilik olarak son bir ev yapmasını rica etti. Marangoz, bu teklifi kabul etti ve çalışmaya başladı. Fakat, gönlü yaptığı işte değildi, bu çok açık biçimde görülüyordu. Baştan savma bir işçilik yaptı ve kalitesiz malzeme kullandı. Kendini adamış olduğu mesleğine, böyle son vermek ne büyük talihsizlikti!..

İşini bitirdiğinde işvereni, evi gözden geçirmek için geldi. Dış kapının anahtarını marangoza uzattı. “Bu ev senin.” dedi, “Sana benden hediye.”

Marangoz, şoka girdi. Çok utanmıştı! Yaptığı evin kendi evi olduğunu bilseydi, böyle yapar mıydı hiç!

Hayat, herkes için biraz böyledir. Her an, kendi hayatımızı kurarız. Çoğu zaman da, yaptığımız işe elimizden gelenden daha azını koyarız. Sonra da, marangoz gibi şaşkınlıkla kendi kurduğumuz evde yaşayacağımızı anlarız. Eğer, hayatı yeniden yaşayabilsek, eski hatalarımızı yapmaz ve her şeyi daha iyi kurarız, fakat geriye dönemeyiz.

Bu marangoz biziz sevgili dostlar. Her gün bir çivi çakar, bir tahta koyar ya da bir duvar dikersiniz. Bugün yaptığınız davranışlar ve seçimler, yarın yaşayacağınız evi kurar. Öyle ise onu akıllıca kurun. Unutmayın, paraya ihtiyacınız yokmuş gibi çalışın. Hiç incinmemiş gibi sevin. Kimse izlemiyormuş gibi dans edin…

0

Pomem ile 6 bin Polis Alım İlanı

egm-6-bin-polis-memur
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 2014-2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından POMEM Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla (4.900) erkek ve (1.100) kadın olmak üzere toplam (6.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

16.DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA

BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan 2014 ve 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (65,00) puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan 2014 ve 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (52,00) puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış

olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

www.nehirce.com.tr

0

Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

800-hakim-v-e-savci-adayi-alimi1

T.C.ADALET BAKANLIĞINDAN

-Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 800 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacaktır.

.B-Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezlerinde (tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde) aşağıda (E) bendinde belirtilen usul çerçevesinde alınacak olup 5 Kasım 2015 günü başlayacak, 17 Kasım 2015 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

C-Yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Aralık 2015 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 130 dakika sürecektir. Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

D- Adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1980 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak ve yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,

(02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 43 üncü maddesi ile 22.06.2006 tarih ve 5525 sayılı, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna eklenen “ek 1 inci maddenin” son fıkrası uyarınca, Hukuk fakültesi mezunu olup, “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dahilinde tamamlayanlar, yaş sınırlamasına bağlı kalınmaksızın sınava başvurabilirler. İlgililer başvuru tarihleri arasında yukarıdaki şartlar dahilinde öğrenimini tamamladıklarına dair belgeyi (Belgenin onaylı örneği de kabul edilir.) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmekte olup, söz konusu belgeleri getirmeyenlerin sınav başvurusu kabul edilmeyecektir.)

c) Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f) Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h) Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

E-Sınava başvurular :

5-17 Kasım 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. (ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmaz.

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

Sınava girecek adaylar sınav ücreti olan 110 TL’yi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 5-18 Kasım 2015 tarihleri arasında, yatırmaları gerekmektedir. Banka/ATM’lerden sınav ücreti ödemesi yapılmayacaktır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecektir.

Adaylar, ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportlarını ve hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesi ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair belgeyi (Belgelerin onaylı örneği de kabul edilir.) yanlarında bulundurmaları zorunludur.

İlk kez eğitim bilgilerinin sisteme kaydı yapılacak adaylar ile eğitim bilgilerinde değişiklik olanların bu bilgileri, başvuru merkezi görevlisi tarafından belgeye dayalı olarak eğitim bilgilerini gösterir resmi belgeleri ile (diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneği) kontrol edilerek alınacaktır. Bu durumdaki adayların eğitim bilgilerini gösterir onaylı resmi belgeyi başvuruda yanlarında bulundurmaları ve başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur.

Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek bilgiler doğru ise imzalayacak ve imzalı belgeyi onaylaması için görevliye geri verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten sonra başvuru işlemi yapılmış olacaktır. Onay kodu sisteme girilmeyen durumlarda başvuru işlemi geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.

Başvuru işlemini yapan adaylar sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri iptal edilecek ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. Adaylar başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kontrol etmelidir.

Adayların, başvuru yapmadan önce ilanda belirtilen başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları yararlarına olacaktır.

Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullanılamaz.

Adayların, Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar nedeniyle doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya 2802 sayılı yasada belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (doğum tarihi 01.01.1980 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar, yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülakata tabi tutulacaklardır. Bu nedenle başvuruları elektronik ortamda alınmayacaktır. Bu kişilerin başvuru formu (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru Formu) ile birlikte hukuk fakültesinden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretlerini 5-17 Kasım 2015 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri ya da masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla APS (Acele Posta Servisi) ile göndermeleri gerekmektedir.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

Başvuru işlemini yapan ve sınav ücretini yatıran her aday için ÖSYM tarafından Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Belge üzerinde adayın hangi bina ve salonda sınava gireceği, sınav tarihi ve saati yer alacaktır.

F-Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar ile çipli, manyetik şeritli, 16 rakamdan oluşan baro kart ve 7 rakamdan oluşan güvenlik kodu bulunan geçerlilik tarihi dolmamış resmi Avukat Kimlik Belgesi özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, ÖSYM’nin güvenlik tedbirlerine yönelik mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri” duyurusu ile bu tedbirlere yönelik mevzuat hükümlerine (26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adayların Ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik kapsamında) uymak zorundadır.

G-Sınavda adaylara, 30 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 70 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdari Yargılama Usulü ve İdare Hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır. Buna göre; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 konu (Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdari Yargılama Usulü ve İdare Hukuku) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 15 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 2/3 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.

Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 8/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.

Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak, 2400 üncü aday ile aynı puanı alan adaylarda Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 2400’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığının İnternet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ” Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise “Kazanamadınız” ibaresi yer alacaktır.

H-Adaylar yazılı sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Mülakat tarihi ve yeri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.). Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.

ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kağıdını ÖSYM Merkezinde inceleyebileceklerdir.

Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı ya da İnternet ortamında yayınlanmayacaktır. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

0

İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavı

indir
İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. ve 9. derecede açık bulunan 160 adet İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, Ankara’da yapılacak sınavla işin yürütümü yönünden görev yapmak üzere 100 İş Müfettişi Yardımcısı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden görev yapmak üzere 60 İş Müfettişi Yardımcısı (30 adet İnşaat Mühendisi, 20 adet Makine Mühendisi ve 10 adet Elektrik, Elektronik Mühendisi) alınacaktır.

Sınava katılma şartları;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,
b) Giriş sınavının yapılacağı 2015 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
c) İşin yürütümü yönünden başvuracak adaylar için hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksekokullardan birini bitirmek,
ç) İş sağlığı ve güvenliği yönünden başvuracak adaylar için inşaat, makine, elektrik, elektronik yüksek mühendisi veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
d) 2014 veya 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına katılmış ve işin yürütümü yönünden başvuracak adaylar için KPSS P46 puan türünden en az 75 puan, iş sağlığı ve güvenliği yönünden başvuracak adaylar için KPSS P13 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
(Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı [400 işin yürütümü, 240 iş sağlığı ve güvenliği (120 inşaat mühendisi, 80 makine mühendisi ve 40 elektrik, elektronik mühendisi) olmak üzere toplam 640] sayıda aday sınava davet edilecektir. Ancak sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.)
e) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olmak,
f) Tutum ve davranışları, varsa, sicili yönünden müfettişliğe engel durumu bulunmamak,
g) Bu sınava en fazla bir kez girmiş olmak,
ğ) Süresi içerisinde başvurmuş ve iş talep formu ile birlikte belirtilen diğer belge ve bilgileri eksiksiz olarak zamanında Kurula vermiş olmak.

Başvurular 11.11.2015 günü başlayacak, 26.11.2015 günü çalışma saati bitiminde sona erecektir.

Sınava girecek adaylar, Bakanlığımız www.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internet sayfalarında yer alan aday başvuru sistemi bağlantısı üzerinden erişerek doldurup imzalayacakları “iş talep formu”na aşağıdaki belgeleri ekleyerek, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 Emek-Çankaya/ANKARA” adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna bizzat veya posta ile göndererek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

İş talep formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir:
a)Başvuru sistemi üzerinden alınarak imzalanacak beyan ve özgeçmiş formu,
b)Diplomanın aslı gibidir onaylı sureti (Elden başvuruda bulunacak adaylar; Başkanlığımızın kayıt-kabul bürosunda diplomalarını onaylatabilirler)
c)KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
ç)2 adet vesikalık fotoğraf.

Posta ile yapılan başvurularda da, son başvuru tarihi 26.11.2015 tarihi olup, internet üzerinden iş talep formunun 26.11.2015 tarihine kadar doldurulması şartı ile belgelerin İş Teftiş Kurulu Başkanlığına en geç 03.12.2015 mesai saati bitimine kadar ulaşması zorunludur. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu süreden sonra gelen belgeler ve ekleri gönderilmeksizin yapılacak online başvuru kabul edilmeyecektir.

Yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile www.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavın yapılacağı yer ve saati gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesini, sınav saatine kadar aday başvuru sistemi üzerinden alabilecekleri gibi 25.12.2015 mesai saati bitimine kadar İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan da elden teslim alabileceklerdir. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca posta yoluyla sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Yazılı sınav 26.12.2015 tarihinde Ankara’da üç oturum halinde aşağıda belirtilen konularda yapılacaktır:

a) İşin yürütümü yönünden sınava girecek adaylar:
1) Birinci oturum: 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.
2) İkinci oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.
3) Üçüncü oturum: Mikro iktisat, makro iktisat, çalışma ekonomisi, Türkiye ekonomisi, kamu maliyesi, maliye politikası, Türk vergi mevzuatının genel esasları, genel muhasebe, bilanço ve mali tablolar analizi.

b) İş sağlığı ve güvenliği yönünden sınava girecek adaylar:
1) Birinci oturum: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili alt, 3213 sayılı Maden Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat).
2) İkinci oturum: 4857 sayılı İş Kanunu (genel hükümler), 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.
3) Üçüncü oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat) ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.

Adaylar “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi vb.) göstermeden sınava katılamazlar. Yazılı sınavda başarılı olmak için, her oturumdan alınan puanın yüz üzerinden altmış (60) puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasının yüz üzerinden yetmiş (70) puan olması gerekmektedir. Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati bildiren tebligat yapılacaktır. Ayrıca, yazılı sınavı kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın yer ve tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilan panosunda ve www.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
İnönü Bulvarı No: 42 Emek-Çankaya/ANKARA

ADAY BAŞVURU SİSTEMİNE giriş için tıklayınız…

ADAY BAŞVURU SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU için tıklayınız…

Not: Linkler 11.11.2015 tarihinde aktif hale gelecektir.

0